-Billo nach nach ke -Drum ni -Gun -Kutta (for all you women ;-)) -Lak hildaa -Patt ta -Risky -Roohan -Saali bitch -Sun baliye -The bangle remix -Variiyan